Tham quan nhà máy

Hình ảnh bên ngoài nhà máy

Nhà máy vinh quang mãi mãi
Phúc Kiến-Ever-Glory-Lịch thi đấu

Môi trường nhà máy

Một.Cơ sở tại thành phố Hạ Môn

nhà máy-a-1
nhà máy-a-2
nhà máy-a-3
nhà máy-a-4
nhà máy-a-5
nhà máy-a-6
nhà máy-a-7
nhà máy-a-8
nhà máy-a-9

b.Cơ sở tại Chương Châu

nhà máy-b-1
nhà máy-b-2
nhà máy-b-3
nhà máy-b-4
nhà máy-b-5
nhà máy-b-6
nhà máy-b-7
nhà máy-b-8
nhà máy-b-9