Liên hệ chúng tôi

Nhà máy Cơ sở Hạ Môn

Nhà máy 4 Số 269 Đường Jinting North Quận Jimei.Thành phố Hạ Môn Phúc Kiến Prov.Trung Quốc 361022

Nhà máy Cơ sở Chương Châu

Số 10 Đường Longchang Khu phát triển kinh tế Huana, Chương Châu, Phúc Kiến Trung Quốc 363801

Điện thoại

0086-592-6772618

0086-13656028668